Đặc sủng và Linh Đạo


TU ĐOÀN THỪA SAI CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ

La Société des Missionnaires des Saints-Apôtres – M.S.A

Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (viết tắt: M.S.A.) là một cộng đoàn hoạt động tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng gồm các giáo sĩ và tu huynh tham gia vào cùng một Đặc sủng như nhau. Đời sống huynh đệ và sứ vụ tông đồ là những yếu tố nền tảng của Cộng đoàn.

MSA có Nhà mẹ tại Canada:

Missionnaires des Saints Apôtres
8594, rue Berri. Montréal, Qc (Canada) H2P 2G4

Tél.: (514) 387-2222 Fax: (514) 387-0863

 

ĐẶC SỦNG

Đặc sủng của Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ là làm thăng tiến, huấn luyện và đồng hành với các thanh niên trưởng thành trong ơn gọi của họ để tiến tới chức linh mục và các thừa tác vụ khác trong Giáo Hội. Chúng ta dấn thân để sống trọn vẹn theo đặc sủng bằng lời hứa trung thành. Lời hứa này mời gọi chúng ta sống các Lời khuyên Phúc Âm Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục trong đời sống huynh đệ của Cộng đoàn.

SỨ MẠNG

Những Thừa sai của Các Thánh Tông Đồ thực hiện sứ vụ trong Giáo Hội bằng cách:

  • Thành lập các Trung tâm cho việc thăng tiến, huấn luyện và đồng hành với Ơn gọi Linh mục và Tu sĩ, đồng thời cộng tác với các tổ chức có cùng sứ vụ.
  • Thành lập hoặc cộng tác với các Trung tâm loan báo Tin Mừng.
  • Đảm nhận trách nhiệm và phục vụ các Giáo xứ nghèo.
  • Thực thi bất cứ sứ vụ tông đồ nào khác phù hợp với đặc sủng của MSA.

Các thành viên của MSA luôn thi hành và phục vụ sứ mạng của Giáo hội, đặc biệt ở những nơi còn thiếu linh mục và những người làm việc tông đồ để đảm bảo việc thiết lập và mở mang Nước Chúa. Chiều kích sứ vụ này là một phần không thể thiếu trong ơn gọi của người Thừa sai các Thánh Tông Đồ.

LINH ĐẠO

Linh đạo của Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Chúng ta nhận ra Chúa Giêsu Kitô là Con của Thiên Chúa và đặc biệt:

  • là Mục tử quy tụ dân Người vào trong đại gia đình con cái của Thiên Chúa.
  • là Ngôn sứ rao giảng Nước Thiên Chúa và lên án tội lỗi.
  • là Linh mục hòa giải thế gian với Chúa Cha và thánh hóa Giáo hội.

Vì thế, trọng tâm Linh đạo của MSA là Bí tích Thánh Thể, Thiên chức Linh mục và Lời Chúa.

CHÂM NGÔN

Châm ngôn của Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ là “Hiệp nhất trong Chúa Giêsu,” diễn tả ước mong của chúng ta là làm chứng rằng tất cả loài người đều là con cái của cùng một Chúa Cha và phải yêu thương nhau như anh chị em.

CÁC ĐẤNG BẢO TRỢ

Các mẫu gương và Đấng bảo trợ của MSA là các Thánh Tông Đồ, Thánh Phanxicô Átxidi và Đức Trinh Nữ Maria.