Home


Cộng Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (viết tắt M.S.A) là một Tu Đoàn Giáo sĩ Hoạt động Tông đồ thuộc quyền Giáo hoàng, bao gồm các Giáo sĩ và Tu huynh tham gia vào cùng một đặc sủng như nhau. Đời sống huynh đệ và sứ vụ tông đồ là những yếu tố cơ bản của Cộng Đoàn. Qua Đấng sáng lập, Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa Tu Đoàn vào hiện diện trong lòng Giáo Hội để cổ võ, huấn luyện và đồng hành với giới trẻ và người trưởng thành trong ơn gọi linh mục và các thừa tác vụ khác trong Giáo hội.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020 – Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ (MSA)


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/main-query.php on line 91

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 188

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 972

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 68

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/themes/customizr-pro/inc/czr-init-ccat.php on line 3844

Kính gửi quý Đức Cha, quý Cha, quý Phụ huynh và các bạn trẻ, Chúng con xin trân trọng thông báo Tuyển sinh Ơn gọi M.S.A. đợt II – năm 2020 như sau: Điều kiện Ứng sinh: Nam thanh niên Công giáo, có ý ngay lành, yêu mến Lời Chúa, […]

Thánh Lễ Tuyên Khấn Vĩnh Viễn của quý Thầy Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ tại Việt Nam


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/main-query.php on line 91

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 188

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 972

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 68

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/themes/customizr-pro/inc/czr-init-ccat.php on line 3844

Thánh Lễ Tuyên Khấn Vĩnh Viễn của quý Thầy Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ tại Việt Nam Ngày 29 tháng 6 năm 2017, Giáo hội mừng kính trọng thể Lễ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ là bổn mạng của Tu Đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ […]

Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tại Tỉnh Dòng MSA Hoa Kỳ


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/main-query.php on line 91

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 188

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 972

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 68

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/themes/customizr-pro/inc/czr-init-ccat.php on line 3844

Hôm nay, ngày 7 tháng 5, tại Tỉnh Dòng MSA Mỹ, tổ chức thánh lễ và chầu Thánh Thể cầu nguyện cho ơn gọi. Thánh Lễ bắt đầu lúc 8:45 sáng và sau đó sẽ là chầu Thánh Thể tới lúc 5 giờ chiều. Từ lúc bắt đầu cho tới […]

Thánh lễ 30 kỷ niệm năm ngày mất của Cha Tổ phụ Eusebe Menard, MSA


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/main-query.php on line 91

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 188

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 972

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 68

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/themes/customizr-pro/inc/czr-init-ccat.php on line 3844

Ngày 26 tháng 3 năm 2017, tại Chủng viện Các Thánh Tông Đồ, cộng đoàn MSA Mỹ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của Cha sáng lập Tu đoàn Eusebe Menard, MSA. Bài viết liên quan: Thánh lễ 30 kỷ niệm năm ngày mất của Cha Tổ […]

MSA Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/main-query.php on line 91

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 188

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/modules/exclusions.php on line 36

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 972

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 448

Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 68

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/msavutkf/public_html/wp-content/themes/customizr-pro/inc/czr-init-ccat.php on line 3844

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, ngày lễ kính thánh Mác-ti-nô. Đức cha Micae, Giám mục giáo phận Norwich – Connecticut – Mỹ đã dâng Thánh lễ trao ban thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các thầy học thần học năm 1 và năm 2 tại chủng […]