Năng quyền của người Kitô hữu


VRNs (03.09.2014) -Sài Gòn-  Theo new.va- “Năng quyền của người Kitô hữu đến từ Chúa Thánh Thần, chứ không phải từ trí 

0

tuệ hay sự hiểu biết về thần học của chính họ”, đó là lời giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ ba, 02.09, khi ngài giải thích về căn tính Kitô hữu là người có Thánh Thần của Chúa Kitô chứ không phải là “tinh thần của thế gian”.

Dân chúng bị thu hút bởi lời rao giảng của Chúa Kitô vì lời giảng của Ngài có năng quyền. Đánh động bởi đoạn Tin Mừng trong ngày (Lc 4,31-37), ĐTC đề cập đến năng quyền của Thiên Chúa và đó như là hệ quả của các Kitô hữu. ĐTC nói rằng Chúa Giêsu “không phải là một nhà giảng thuyết bình thường,” vì “năng quyền ” của Ngài xuất phát từ việc “Thánh Thần xức dầu”. Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa, được xức dầu và sai đến” để “mang lại ơn cứu độ, mang lại sự tự do. Và một số người bị vấp ngã bởi căn tính này của Chúa Giêsu.”

Chúng ta cũng phải tự chất vấn, vậy căn tính Kitô hữu của chúng ta là gì? Thánh Phaolô trong bài đọc I hôm nay nói rằng: “Chúng tôi không rao giảng bằng những lời lẽ khôn ngoan của con người. Những lời rao giảng của Thánh Phaolô không phải là kết quả thần học từ các Học viện Giáo hoàng Lateran, hay Gregorian. Lời rao giảng ấy không phải là kết quả nghiên cứu từ sự khôn ngoan của con người nhưng bởi Chúa Thánh Thần. Lời rao giảng của thánh Phaolô được Chúa Thánh Thần xức dầu để trình bày những điều thuộc về Linh Thánh. Con người không thể dùng sự khôn ngoan của mình để hiểu những điều thuộc về Thần Khí của Chúa. Tự chính con người không thể hiểu được điều này!

Đó là lý do tại sao người kitô hữu nếu không có được căn tính kitô hữu nơi mình thì không hiểu đầy đủ những điều thuộc về Thần Khí Chúa. Đối với một số người nhìn những điều thuộc về Chúa Thánh Thần là một sự ngu ngốc vì họ không thể hiểu được chúng. Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn con người, Ngài phán xét ​​ mọi thứ. Ngài là Thần Khí của tự do và không ai tránh được sư phán xét của Ngài. 

Những lời rao giảng của Chúa Kitô đầy tràn Thánh Thần. Đó cũng chính là căn tính Kitô hữu. Anh có 5 chứng chỉ về thần học, nhưng không đó không phải là  Thần Khí của Chúa! Có thể anh là một nhà thần học tuyệt vời, nhưng anh không phải là Kitô hữu bởi vì anh không có Thánh Thần của Chúa! Căn tính của người kitô hữu là có Chúa Thánh Thần và được Ngài xức dầu, nhờ đó có năng quyền trong việc rao giảng.

Đó là lý do tại sao có những tín hữu không thích nghe một vài vị giảng thuyết, vì họ chỉ nói về lề luật, về thần học, họ không rao giảng bằng cả tâm hồn, bằng sự tự do của Thần Khí. Họ không giúp cho tín hữu nhận ra căn tính của họ, bởi vì họ đã không được Thánh Thần xức dầu.

Năng quyền Chúa Giêsu và năng quyền của các Kitô hữu đến từ khả năng hiểu những điều thuộc về Thánh Thần, để nói bằng ngôn ngữ của Thánh Thần. Đó là kết quả của việc  Chúa Thánh Thần xức dầu. Chúng ta thường nhận thấy nơi các tín hữu, có những bà già quê, thậm chí chưa học hết tiểu học, nhưng có thể nói với chúng ta về những chân lý còn thuyết phục hơn so với bất kỳ nhà thần học nào, bởi vì họ có Thánh Thần của Chúa Kitô. Vì thế thánh Phaolô đã khuyên tất cả chúng ta cần phải xin ơn này.

Xin Chúa ban cho chúng con căn tính đích thật của Kitô hữu như Ngài đã có. Xin ban cho chúng con Chúa Thánh Thần của Chúa để chúng con nghĩ và hành động theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Nguyện xin Chúa xức dầu Thánh Thần cho chúng con.

Hoàng Minh