Thông Báo Tuyển Sinh 2015


Cha Eusebe-H. Menard,  Đấng Sáng Lập M.S.A. gặp thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô IIThông Báo Tuyển Sinh 2015

Cộng Đoàn Lời Chúa

Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ – Missionnaire  des Saits-Apôtres (M.S.A.)

Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2015