Thư kêu gọi cử hành “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người”


Thư kêu gọi cử hành “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người”
 

 

Thư kêu gọi cử hành “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư 
và hành động chống lại nạn buôn bán con người”
 
Trong lá thư của Đức hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin gửi các vị Đại diện Toà Thánh đề ngày 15-12-2014, Toà Thánh cho biết ngày 8 tháng 02 năm 2015 đã được định là “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người”, đồng thời yêu cầu các vị Đại diện Toà Thánh thông báo đến Hội đồng Giám mục liên hệ để cử hành Ngày này.
Vì thế, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch Hội đồng Giám mục, phổ biến Thư này đến các Đức giám mục để hiệp thông thực hiện.
***
 
PHỦ QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH VATICAN
Vatican, ngày 15 tháng 12 năm 2014
 
KÍNH GỞI CÁC VỊ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH
 
Kính thưa quý Đức cha,
 
Tôi xin được thông tin cho quý Đức cha rằng: trong những ngày lễ được dự kiến cử hành trong Năm dành cho Đời sống thánh hiến, ngày 8 tháng 02 năm 2015 vốn là ngày phụng vụ dành kính nhớ Thánh nữ Giuseppina Bakhita, được định là “Ngày Thế giới cầu nguyện, suy tư và hành động chống lại nạn buôn bán con người”.
 
Đức Thánh Cha nhiều lần đã tuyên cáo về nhiều hình thức mới mẻ của việc nô dịch hóa con người và đã lấy chủ đề quan trọng này làm Sứ điệp của Ngày Hòa bình Thế giới năm 2015, và ngài đã vui mừng chấp nhận sáng kiến của Liên Hiệp các Bề Trên Thượng Cấp của các Dòng Tu Nam và Nữ.
 
Hội Thánh Công giáo, và đặc biệt là các Dòng Tu Nữ, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới đang đấu tranh chống lại nạn buôn bán con người, thế nhưng cần làm cho vấn đề được hiểu biết sáng tỏ nhiều hơn nữa, và có sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa các tổ chức tôn giáo và xã hội về vấn đề này.
 
Xin Đức cha vui lòng kêu mời Hội đồng Giám mục liên hệ với chức trách của Đức cha cùng hiệp nhất trong việc cử hành Ngày này, bằng cách góp phần làm cho công luận, các cộng đoàn Hội thánh ý thức nhiều hơn về một hiện tượng bi đát, cũng là một trong những vết thương đau đớn nhất của thời đại ngày nay.
Rất vui được sự hợp tác của ngài, và nhân đây tôi xin bày tỏ lòng rất kính trọng và biết ơn Đức cha.
 
Ký tên,
Hồng y PIETRO PAROLIN
Quốc Vụ Khanh
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/