Anthony


Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ

  Ðức Thánh Cha đề cao liên hệ chặt chữa giữa đạo lý và mục vụ. Vatican (SD 4-09-2015) – Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị thần học quốc tế ở Buenos Aires, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa đạo […]


Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Ecuador

Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm Ecuador – OSS_ROM QUITO. Chiều chúa nhật 5-7-2015, ĐTC Phanxicô đã đến Quito, khởi sự chuyến viếng thăm dài 8 ngày tại 3 nước Ecuador, Bolivia và Paraguay.  Việc ngài chọn 3 nước này để thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tại […]


MSA Thánh lễ truyền chức linh mục

Ngày 29 tháng 6 năm 2015, tại Califonia, Phó tế Skip Thomson đã được truyền chức linh mục tại quê hương của ngài. Cha Skip là thành viên MSA thuộc tỉnh dòng Mỹ. Hiện nay ngài đang là cha Phó giám đốc ơn gọi của Tỉnh Dòng Mỹ. Xin mọi […]