Nhận tác vụ giúp lễ – Thầy Jos. Nguyễn Văn Danh, MSA


Đức Giám mục Joseph Kopacz Giáo phận Jackson đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các thầy tại chủng viện Notre Dame vào Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014. Năm nay có 21 thầy đã được trao tác vụ giúp lễ, họ sẽ là những người sẽ phụ giúp cho thầy phó tế và linh mục tại bàn thờ; và 23 thầy được trao tác vụ đọc sách, họ sẽ là những người sẽ đọc sách thánh trong các buổi cử hành  phụng vụ. Tất cả các thầy đến từ 13 giáo phận và 2 hội dòng.

Trong số được trao thừa tác vụ hôm nay, Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ có thầy Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A. cũng đã được Đức giám mục trao thừa tác vụ giúp lễ trong đợt này. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho muôn hồng ân Ngài đã trao ban cho thầy Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A. và cho Hội Dòng cũng như cho Giáo Hội.

Danh_Acolyte (5)

Danh_Acolyte (1) Danh_Acolyte (2) Danh_Acolyte (3) Danh_Acolyte (4)  Danh_Acolyte (6)

Để xem toàn bộ ảnh thánh lễ xin , click vào đây.