MSA Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ


lector-2016-4

Các thầy nhận tác vụ giúp lễ năm 2016

Ngày 11 tháng 11 năm 2016, ngày lễ kính thánh Mác-ti-nô. Đức cha Micae, Giám mục giáo phận Norwich – Connecticut – Mỹ đã dâng Thánh lễ trao ban thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho các thầy học thần học năm 1 và năm 2 tại chủng viện Các Thánh Tông Đồ, ở tiểu bang Connecticut, Mỹ (Holy Apostles College and Seminary).

Trong đợt trao ban thừa tác vụ này, Tu Đoàn Truyền Giáo Các Thánh Tông Đồ (The Society of the Missionaries of the Holy Apostles) có 2 thầy đón nhận tác vụ đọc sách: Thầy Micae Trần Văn Hải, MSA và thầy An-tôn Đinh Xuân Giáp, MSA.

Chúng ta hãy cùng tạ ơn Chúa cho hồng ân mà Chúa đã ban cho Giáo Hội, và Tu đoàn, cách riêng là cho các thầy lãnh nhận tác vụ hôm nay. Nguyện xin ơn Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy trên các thầy lãnh nhận thừa tác vụ hôm nay.

Thừa tác viên đọc sách:

Thừa tác viên Đọc sách có phận vụ chính là đọc Lời Chúa trong cộng đoàn phụng vụ, ngoại trừ bài Tin Mừng trong thánh lễ, đồng thời hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện khi không có mặt thừa tác viên có chức thánh. Khi cử hành thánh lễ, nếu không có phó tế, thừa tác viên còn xướng các ý nguyện trong lời nguyện chung hoặc đọc thánh vịnh, đáp ca khi không có ca viên. Bên cạnh đó, thừa tác viên có bổn phận dạy tín hữu lãnh nhận các bí tích, hay chuẩn bị tín hữu đọc Lời Chúa trong các cử hành phụng vụ. Ngoài ra, theo Quy chế sách lễ Rôma 2002, cho phép thầy đọc sách mang sách Tin Mừng khi đi rước đầu lễ nếu phó tế vắng mặt.

lector-2016-3

Các thầy nhận tác vụ đọc sách và giúp lễ 2016

 

Thừa tác vụ giúp lễ:

Thừa tác vụ Giúp lễ có công việc chính là phục vụ bàn thờ và trợ giúp phó tế, linh mục trong các cử hành phụng vụ, nhất là thánh lễ;chuẩn bị lễ vật trên bàn thờ và là thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân. Ngoài ra, thừa tác viên có thể chủ tọa buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa khi vắng mặt các thừa tác viên có chức thánh và cho giáo dân rước lễ; thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân; đặt Mình Thánh Chúa cho giáo dân chầu và sau đó cất vào Nhà Tạm, nhưng không được ban phép lành; mang thánh giá và nến trong cử hành phụng vụ; nếu không có phó tế, sẽ giúp chủ tế tiếp nhận lễ vật, dọn chén và bình thánh, đưa nước và rượu, bình hương cho chủ tế, tráng chén và cất các bình thánh khi phó tế vắng mặt.

Dù hai tác vụ Đọc sách và Giúp lễ không được coi là chức thánh nữa, nhưng đây vẫn là điều Giáo Luật đòi buộc các ứng viên chức thánh “trước khi được tiến chức phó tế …, đương sự buộc phải lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ trong một thời gian thích hợp”.