MSA Việt Nam – Cáo phó – Thầy Phê-rô Nguyễn Tất Long, M.S.A.


msa-logo77

“Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa – Là Đấng tạo thành trời đất.” (Tv 121:2)

CÁO PHÓ

Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh

Gia Đình và Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ

KÍNH BÁO

Tu sĩ Phê-rô Nguyễn Tất Long, MSA

Peter Nguyễn Tất Long

                       Peter Nguyễn Tất Long, MSA

Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1976

Quê quán: Xóm 1 – Xã Lãng Sơn – Huyện Anh Sơn – Nghệ An

Thuộc Giáo họ Ngọc Tân – Giáo xứ Yên Lĩnh – Giáo Phận Vinh

Được Chúa gọi về lúc 18 giờ 36 phút ngày 25/11/2015

(Tức ngày 14 tháng 10 năm Ất Mùi)

Hưởng Dương: 39 Tuổi

Chương Trình Tang Lễ

Nghi thức tẩm liệm: 07 giờ 00 ngày 27/11/2015

Nghi thức di quan: 08 giờ 00 ngày 27/11/2015

Thánh lễ An táng: 08 giờ 30 ngày 27/11/2015

An táng tại nghĩa trang quê nhà xóm 14, xã Lãng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

TIỂU SỬ

Thầy Phê-rô Nguyễn Tất Long, MSA

Sinh ngày 28 tháng 12 năm 1976

Từ năm 1982 đến năm 1994: Học Phổ Thông tại Quê nhà

Từ năm 1999 đến 2003: Học Đại Học

Năm 2005: gia nhập Dòng Lời Chúa, nay là Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ

Khấn dòng: ngày 13 tháng 07 năm 2014

Từ trần: ngày 25 tháng 11 năm 2015

Xin vì Danh Chúa nhân từ ban cho Thầy Phêrô được yên nghỉ bên Chúa cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P