Thông báo tuyển sinh năm 2016 – MSA Việt Nam


Share Button

Dòng Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ
Cộng Đoàn Lời Chúa

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016

Ơn Gọi

 

Tải về thông báo tuyển sinh ơn gọi năm 2016 dạng pdf